Logo for print

Faktaark 16 - Etablering av løsning for meldingskommunikasjon (PDF)

Virksomhetens ledelse er ansvarlig for at meldingskommunikasjon skjer i henhold til Normen. Faktaarket beskriver hva som skal vurderes ved etablering av løsninger for meldingskommunikasjon.

 

 

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin