Logo for print

Faktaark 15 - Logging og oppfølging av logger (PDF)

Faktaarket gir veiledning om bruk av logger for å avdekke uautorisert bruk, eller forsøk på uautorisert bruk, av helse- og personopplysninger.

Virksomheten skal forebygge, avdekke og forhindre gjentagelse av sikkerhetsbrudd i informasjonssystemene, samt legge til rette for pasient/brukers rett til innsyn i loggene slik at vedkommende gi mulighet til å ivareta egne rettigheter, og legge til rette for ansattes rett til innsyn i opplysninger som er lagret om vedkommende i loggen.

Faktaarket ble 29.06.16 utgitt i ny utgave 3.1. De viktigste endringene er ny tittel på faktaarket (endret fra «Hendelsesregistrering og oppfølging» til «Logging og oppfølging av logger») samt oppdatering av referanser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​Fant du det du lette etter?​