Logo for print

Faktaark 14 - Tilgangsstyring (PDF)

Alle virksomheter i helse- og omsorgssektoren skal sikre at tilgang til helse- og personopplysninger bare gis i den grad dette er nødvendig for vedkommendes arbeid og i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

Databehandlingsansvarlig er ansvarlig for at tilgang administreres slik at tilgang til helse- og personopplysninger kun gis ved tjenstlig behov.

 

 

 

 

 

 

​Fant du det du lette etter?​