Logo for print

Faktaark 8 - Avviksbehandling (PDF)

Alle virksomheter som behandler helse- og personopplysninger skal ha prosedyrer for håndtering av avvik. Virksomhetens ledelse er ansvarlig for å behandle avvik og iverksette tiltak. Den enkelte medarbeider er ansvarlig for å rapportere avvik.

Med avvik menes enhver behandling av helse- og personopplysninger som ikke er i henhold til gjeldende regelverk og prosedyrer.

 

 

​Fant du det du lette etter?​