Logo for print

Faktaark 04 - Kartlegging og klassifisering av systemer (PDF)

Faktaarket skal kartlegge hvilke systemer som er kritiske for at virksomheten kan yte sine tjenester, og prioritere systemene i henhold til kritikalitet. I hovedsak gjelder dette ikke planlagte stopp.

 

 

 

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin