Logo for print

Faktaark 1 - ansvar og organisering (PDF)

Virksomhetens leder skal påse at informasjonsbehandlingen og informasjonssikkerheten organiseres slik at det er tydelig hvem som har ansvar for de ulike deler av informasjonsbehandlingen.

Ansvaret for informasjonssikkerhet innebærer både et overordnet ansvar for at virksomheten har tilfredsstillende og dekkende informasjonssikkerhet iht

helseregisterloven, og et ansvar for at ledere, medarbeidere, innleid personell og leverandører følger de spesifikke krav og plikter som gjelder i virksomheten.

Databehandler har et selvstendig ansvar for at Normen følges om dette er regulert i avtale med virksomheten eller Norsk Helsenett.

​Fant du det du lette etter?​