Logo for print

​Det er utarbeidet et sett med dokumenter som er tenkt benyttet for selvdeklarering innen området informasjonssikkerhet.

Kravene tar utgangspunkt i faktaark 38 – Sikkerhetskrav for systemer (PDF).

Veiledning- og selvdeklareringsdokument - Pasientrettigheter (word)

Veiledning- og selvdeklareringsdokument - Hendelsesregistrering (word)

Veiledning og selvdeklareringsdokument - Autorisering (word)

Veiledning i selvdeklarering av programvare (PDF)

Veiledning- og selvdeklareringsdokument - Autentisering (word)

Veiledning- og selvdeklareringsdokument - Integritet (word)

Bruksområder

Selvdeklareringsskjemaer kan for eksempel benyttes i systemanskaffelser som kravdokumenter ovenfor leverandørene, eller av leverandørene selv for å verifisere at programvaren tilfredsstiller Normens sikkerhetskrav.

Leverandører og virksomheter som benytter programvare for behandling av helseopplysninger gjør seg kjent med innholdet, og vurderer om de vil ta skjemaene i bruk for egne formål.

Selvdeklareringsordningen er ikke etablert, og Direktoratet for e-helse kan derfor ikke motta innsendte skjemaer eller gi omfattende veiledning i bruk av skjemaene.

Vi er imidlertid interessert i tilbakemelding til dokumentene, og kan besvare spørsmål i noen grad via sikkerhetsnormen@ehelse.no

 

​Fant du det du lette etter?​