Logo for print

Datatilsynets vurdering (PDF)

Etter personopplysningslovens § 42 6) skal Datatilsynet gi råd og veiledning i spørsmål om personvern og sikring av personopplysninger til dem som planlegger å behandle personopplysninger eller utvikle systemer for slik behandling, herunder bistå i utarbeidelsen av bransjevise atferdsnormer.

 

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin