Logo for print
Normens styringsgruppe vedtok 7.3.2019 Strategi for Normens kurs- og kompetansevirksomhet. Strategien vil følges opp med en plan. Planen vil bli behandlet av styringsgruppen i mai 2019.
 

​Kurskalender
​24.-25. september
2019

Åpent kurs i informasjonssikkerhet basert på Normen for medisinsk-teknisk personell (gratis).

Sted: Direktoratet for e-helse, Skøyen

Påmelding

Vi arrangerer to typer kurs:

Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner

Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen er et kurs i regi av styringsgruppen for Normen, og arrangeres i samarbeid med kommuner som påtar seg oppgaven som vertskap for kurset.

Kursinnholdet baseres på Lærings- og gjennomføringsplan for kommuner (PDF) og skal sette deltakerne i stand til å være ressurspersoner innen informasjonssikkerhet og personvern i egen virksomhet. Kurset vil bli revidert bl.a for å dekke temaer som velferdsteknologi og EUs personvernforordning bedre.

Kommuner som er interessert i å arrangere kurset, kan kontakte sekretariatet på sikkerhetsnormen@ehelse.noDet vil ikke bli arrangert nye fagkurs før  2019 pga behov for oppdatering av innhold.

 

Kurs i informasjonssikkerhet basert på Normen for medisinsk-teknisk personell

Generisk invitasjon med kursplan (PDF)

Kurset tar utgangspunkt i Normens veileder for medisinsk utstyr – personvern og informasjonssikkerhet. Etter å ha gjennomført kurset,  skal deltakerne være bedre i stand til å implementere Normens krav til behandling av helse- og personopplysninger i medisinsk utstyr med tilhørende systemløsninger og applikasjoner på en praktisk måte. 

Kurset er to-delt:

  • Dag 1 - grunnleggende del for alt medisinsk-teknisk personell
  • Dag 2 - fordypningsdel for personell med oppgaver knyttet til anskaffelse, drift og installasjon av it-systemer 

Kurset ble første gang gjennomført våren 2017 som obligatorisk kurs for alt medisinsk-personell i Helse Midt-Norge. Kurset er et samarbeid med NHN / HelseCERT.

Andre kurs

Sekretariatet for Normen har tidligere bistått deltakende organisasjoner i styringsgruppen med utvikling av kurs:

Apotekforeningen

Tannlegeforeningen

Legeforeningen

 

Sist oppdatert: 24. april 2019

​Fant du det du lette etter?​