Logo for print

Kursinnholdet baseres på Lærings- og gjennomføringsplan for kommuner (PDF) og skal sette deltakerne i stand til å være ressurspersoner innen informasjonssikkerhet og personvern i egen virksomhet.

Kommuner som er interessert i å arrangere kurset, kan kontakte sekretariatet på sikkerhetsnormen@ehelse.no

 

Fagkurs for kommuner i 19.-20. juni 2017. Åpent for alle, gratis, og det serveres lunsj.

Kurset holdes hos Direktoratet for e-helse i Verkstedveien 1 på Skøyen.
Kurset er rettet mot kommuner men også andre som ønsker er velkomne på kurs. Vi forbeholder oss allikevel retten til å prioritere kommuner dersom kurset blir fullt

 Påmelding her, innen 26.mai.

Andre kurs

Kurs i regi av deltakende organisasjoner:

Apotekforeningen

Tannlegeforeningen

Legeforeningen

Kursmateriell for helseforetak:

I samarbeid med de fire RHF-ene er det utviklet et instruktørkurs i Normen tilpasset helseforetak, regionale helseforetak og deres IKT-driftsenheter.

Kursplan, instruktørkurs i informasjonssikkerhet helseforetak (PDF)

Lærings - og gjennomføringsplan (PDF) 

Sist oppdatert: 23. mai 2017

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin