Logo for print

SKJERM_MAIL_NETT (3).JPG 

 

 

Søk i Normen-dokumentenehttps://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet/normenSøk i Normen-dokumentene145
Kompetanseutvikling og kursmateriellhttps://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet/kompetanseutvikling-og-kursmateriellKompetanseutvikling og kursmateriellNormen satser aktivt på kurs- og opplæringsaktivitet. Her finner du kurskalender og mer informasjon om kursene vi tilbyr. 126
Presentasjonerhttps://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet/presentasjonerPresentasjonerPresentasjoner fra avholdte kurs og konferanser 2016-2017161
Om Normenhttps://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet/om-normenOm NormenNorm for informasjonssikkerhet ble formelt lansert 7. september 2006, og har i dag sitt organisatoriske knutepunkt og sekretariat hos Direktoratet for e-helse. 100
Styringsgruppe for Norm for informasjonssikkerhethttps://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet/styringsgruppe-for-norm-for-informasjonssikkerhetStyringsgruppe for Norm for informasjonssikkerhetNormen forvaltes av styringsgruppen for Norm for informasjonssikkerhet.188
Documents in Englishhttps://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet/documents-in-englishDocuments in EnglishThe Code of Conduct for information security in the healthcare and care services is a holistic approach to an information security policy for all organisations within the sector. 18
Dokumenter for selvdeklarering informasjonssikkerhethttps://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet/normen/dokumenter-for-selvdeklarering-informasjonssikkerhetDokumenter for selvdeklarering informasjonssikkerhetEn frivillig selvdeklareringsordning kan danne grunnlaget for en fremtidig sertifisering av funksjonalitet i elektroniske pasientjournalsystemer. 317

​Fant du det du lette etter?​