Logo for print


Logg inn på helsenorge.no og få oversikt over dine helseopplysninger.

1. Informasjon 

helsenorge.no finner du informasjon om hva tjenesten er og brukes til, hvordan du får tilgang og hvilke rettigheter du har som innbygger.

2. Innsyn, retting og sletting 

Som innbygger kan du logge inn på helsenorge.no og få oversikt over alt som er registrert om deg selv. Informasjonen er nøyaktig den samme som helsepersonell ser, og som legges inn av lege og hentes fra offentlige registre, som Folkeregisteret og Norsk pasientregister. Det er også mulig å legge inn opplysninger selv eller slette dem. Du kan også få hjelp til hvordan feil kan meldes i opplysninger som er hentet fra offentlige registre. Feil i kritisk informasjon må endres av lege. 

3. Brukslogg 

I bruksloggen ser du hvem som har gjort oppslag, helsepersonellets navn og hvilken virksomhet det ble gjort oppslag fra. Det fremgår hva som var forutsetningen for oppslaget, for eksempel samtykke eller nødrett i en akuttsituasjon og om noe er registrert eller endret. 

4. Varslingsprofil 

I tillegg til varsler alle får, ved opprettelse og når personverninnstillinger er endret, ligger det en mulighet om å få flere varsler. Aktivering av varsel kan gjøres for eksempel når en sperret side blir åpnet. 

5. Sperring 

Helsepersonell skal kun bruke kjernejournal (lenke til informasjon på ehelse.no) i pasientbehandlingen. I tillegg kan hele eller deler sperres for innsyn fra helsepersonell. Sperrede arkfaner markeres med hengelås. Da må helsepersonell erklære at samtykke er innhentet eller nødrett - at det står om liv - for å hente ut informasjonen. Dette fremgår i bruksloggen. 

6. Blokkering 

Navngitt helsepersonell kan blokkeres slik at det ikke vil være mulig å slå opp i kjernejournal. En blokkering gjelder alltid, også i akuttsituasjoner. Oppheving av blokkering kan kun gjøres ved at innbygger selv spør helsepersonell som ikke er blokkert eller kontakter 800 HELSE (helsenorge.no sin brukerstøtte). 

7. Reservasjon fra visning på internett 

Alle har tilgang til sin egen kjernejournal via internett, men dette kan også velges bort. I så fall vil den fortsatt være tilgjengelig for helsepersonell, slik at valget ikke reduserer pasientsikkerheten. Hvis pasienter ikke har kjernejournal på internett kan man få hjelp til innsyn og å legge inn opplysninger ved å kontakte 800 HELSE. 

8. Reservasjon 

Dersom kjernejournal ikke er ønskelig, kan man reservere seg. Ved reservasjon blir den umiddelbart utilgjengelig for helsepersonell og alle data slettes etter 30 dager. I løpet av disse 30 dagene har man angrefrist og kan få den gjenopprettet, enten ved å logge seg på helsenorge.no eller ved å kontakte 800 HELSE.

Sist oppdatert: 7. november 2018

​Fant du det du lette etter?​