Logo for print

​Normkonferansen 2018 ble avholdt 27.-28. november utenfor Oslo. Konferansen hadde deltagerrekord med over 400 påmeldte. Dette gjør den til en av de viktigste møteplassene for fagfeltet i sektoren. 

Økt fokus på informasjonssikkerhet og personvern, blant annet gjennom personvernforordningen og mye omtalte sikkerhetshendelser i sektoren, har skapt et stort behov for å skaffe seg informasjon og kompetanse om temaet. Sektoren er i ferd med å gire opp på satsningen på sikkerhet og personvern.

På Normkonferansen 2018 var både myndigheter, behandlere, pasienter, leverandører, helseforetak og kommuner på scene. De brynte seg mot hverandre i paneldiskusjoner, holdt innlegg og svarte på spørsmål fra deltagerne. Nettverksbygging og kompetanseutvikling var også en viktig del av programmet.

Normen presenterte sin nye strategi samt ny profil og logo.

Evalueringen viser at deltagerne er meget fornøyd med det faglige innholdet og organiseringen av konferansen. Både plenumssesjonene, parallellsesjonene og infoshoppingen får gode tilbakemeldinger. På servering og middag er det forbedringspunkter som vil bli tatt tak i og forbedret.

Helse og omsorgsdepartementet fikk spørsmålet "Trenger vi Normen nå når vi har GDPR og så mye annet lovverk?" fra salen og svarte «Normen, utover det å være disse skriftlige retningslinjene, er en arena for erfaringsutveksling. Nettverksbygging, kompetanseoverføring fra noen til andre. Normen bidrar til å spre informasjon og sikre informasjonssikkerhet».

Normkonferansen skal fortsette å være denne arenaen. Tusen takk til alle som deltok og bidro til Normkonferansen 2018! Vi håper vi ser dere igjen på Normkonferansen 2019!

De fleste presentasjonene kan lastes ned her.

Sist oppdatert: 6. desember 2018

​Fant du det du lette etter?​