Logo for print

​Norge ble i januar 2017 medlem i IHTSDO, organisasjonen som eier SNOMED CT.
SNOMED CT er den mest omfattende ontologibaserte helsefaglige terminologien i verden i dag, og omfatter over 300.000 begreper innenfor områder som sykdommer, funn, symptomer, prosedyrer og sykdomsårsaker. Arbeidet med å ta i bruk kodeverk basert på SNOMED CT, er i full gang i Norge.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal skape en forståelse for hva overgangen til ontologibaserte terminologier vil bety i praksis og langsiktige konsekvenser ved bruk.

Målet er at ontologibaserte terminologier skal brukes som basis for prosess- og beslutningsstøtte, automatisk innhenting av informasjon i kliniske kvalitetsregistre og felles prosedyrer til bruk i behandlingsforløp.

At en terminologi er ontologibasert, betyr at flere begreper til sammen har en spesifikk definisjon.

Vurderingene må sees i sammenheng med vedtatt utviklingsretning for Én innbygger-én journal, og tilhørende innførings- og strategiprosesser.

Som del av prosjektet vil det også bli gjort en vurdering av innholdsmessig overlapp mellom kodeverkene SNOMED CT og ICD-11.

Sist oppdatert: 1. september 2017

​Fant du det du lette etter?​