Logo for print

Synes du vi har et fullkomment, effektivt, brukervennlig, digitalt samarbeid i alle aspekter av helsesektoren?  Direktoratet for e-helse søker en erfaren, engasjert og selvstendig tjenestedesigner som kan hjelpe oss å identifisere og vurdere verdien av nye digitale tjenester for innbyggere og helsepersonell.

Direktoratet for e-helse jobber med både helsepersonelløsninger og innbyggerløsninger, og porteføljen vår inkluderer Helsenorge.no, Kjernejournal, Grunndataplattformen, Velferdsteknologi, e-reseptkjeden, det nye Helsedataprogrammet, samt en rekke andre initiativ. Vårt arbeid skal understøtte nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan. Du kan lese mer om våre satsinger på www.ehelse.no.

For å sikre at vi lager brukervennlige og kostnadseffektive digitale løsninger som fungerer godt i sammenheng med andre kanaler og flater over tid, vil vi nå ansette en tjenestedesigner. Du vil kunne delta i alle prosjektfaser fra konsept til gjennomføring og får dermed meget varierende oppgaver.

Stillingen er fast og for tiden plassert i Avdeling produkt og plan, Seksjon produktutforming. Seksjonen består av 23 ansatte samt noen innleide konsulenter, fordelt 50/50 på funksjonelle arkitekter og forskjellige typer designere.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

Stillingens sentrale oppgave vil være å avdekke, konkretisere, validere og kommunisere faktiske brukerbehov der digitale løsninger skal ses i sammenheng med andre kanaler og komplekse prosesser over tid.

Vår overordnede prosjektmetodikk er basert på DIFIs Prosjektveiviser og Prince2.

Dine hovedarbeidsoppgaver blir å

- identifisere muligheter for forbedring og mer effektiv bruk av digitale verktøy i en sammensatt brukssituasjon over tid for innbyggere og helsepersonell
- organisere, fasilitere eller delta i behovskartlegging og konseptutvikling, samt å validere antagelser
- omsette behov og funksjonelle krav til løsningsforslag med fokus på brukskvalitet og helhetlig brukeropplevelse
- spesifisere og prototype brukerreiser, arbeidsprosesser, tjenester, kommunikasjonsflyt og opplevelsesdesign i sammenheng, på tvers av kanaler og over tid
- bidra til å utforme prototype og brukerteste løsningsforslag og funksjonell design i samarbeid med domenespesialister, funksjonelle arkitekter, grafiske designere og front-end utviklere
- samle og dele dokumentasjon av egen leveranse

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Du må ha

- relevant utdanning fra høyskole eller universitet
- minst tre års relevant arbeidserfaring
- dokumentert erfaring med tjenestedesign i komplekse brukerscenarier over tid
- kjennskap til etablerte prinsipper og konvensjoner for tjenestedesign, brukskvalitet og god brukeropplevelse
- god kunnskap om universell utforming og tilgjengelighetskrav
- evne til å illustrere komplekse konsepter ved å lage modeller
- praktisk erfaring med prototyping, blueprinting og mockups i egnede verktøy
- erfaring med å planlegge og å gjennomføre behovskartlegging og brukertester
- gode samarbeidsevner på tvers av fag og kompetanseområder
- evne til å uttrykke deg godt på norsk både skriftlig og muntlig

Du er løsningsorientert, pragmatisk, strukturert og effektiv. Videre har du god leveranseevne med fokus på struktur og kvalitet. I tillegg liker du å samarbeide i team og på tvers av fag- og kompetanseområder. Du må være innstilt på tverrfaglig samarbeid innad i direktoratet og med aktørene i sektoren.  Personlig egnethet vil bli vektlagt. Lang og relevant erfaring kan i noen tilfeller erstatte kravet om utdanning.

Vi ønsker også at du har

- erfaring fra e-helseprosjekter
- erfaring fra gevinstanalyse og kost-/nyttevurderinger
- erfaring med strategisk arbeid
- erfaring fra nyskapingsarbeid og -prosesser
- erfaring med utforming av digitale løsninger for selvbetjening og/eller samhandling
- erfaring med IT-prosjekter i offentlig forvaltning
- god forståelse av aktørbildet i helsesektoren
- kompetanse på strukturerte utviklingsmetoder, spesielt smidige metoder som Scrum
- kunnskap om HTML5 og CSS

Vi tilbyr

- stilling som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1434/1364) med årslønn kr 499 600 - 815 800, avhengig av søkerens kvalifikasjoner
- gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
- gode seniorordninger fra 62 år
- fleksibel arbeidstid
- sentral beliggenhet på Skøyen i Oslo

I Direktoratet for e-helse får du kollegaer som er stolte av jobben sin og som utfører den med stort engasjement. Tempoet hos oss er høyt, men vi tar godt vare på hverandre. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Direktoratet for e-helse
Medarbeiderne i Direktoratet for e-helse skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss
Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med seksjonsleder Annike Høysæter Asserson på telefon 930 96 393. Oppgi kunngjøringsnummer EH-17/2017 hvis du skriver til oss.

Søk elektronisk
Registrer søknaden din på ehelse.no. Søknadsfrist: 24.09.2017


Registrer søknad

​Fant du det du lette etter?​

​​