Logo for print

Direktoratet for e-helse har fått flere arbeidsoppgaver og søker nysgjerrige, engasjerte og selvstendige funksjonelle arkitekter som kan hjelpe oss å definere og videreutvikle nye digitale tjenester for innbyggere og helsepersonell.

Direktoratet for e-helse jobber med både helsepersonelløsninger og innbyggerløsninger, og porteføljen vår inkluderer Helsenorge.no, Kjernejournal, Grunndataplattformen, Velferdsteknologi, e-reseptkjeden, det nye Helsedataprogrammet, samt en rekke andre initiativ. Vårt arbeid skal understøtte nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan. Du kan lese mer om våre satsinger på www.ehelse.no.

For å sikre hensiktsmessig planlegging, utvikling og forvaltning av logikken i våre brukerflater og funksjonelle komponenter, vil vi nå ansette inntil to funksjonelle arkitekter. Våre funksjonelle arkitekter deltar i alle prosjektfaser fra konsept til gjennomføring og har dermed meget varierende oppgaver.

Stillingene er faste og for tiden plassert i Avdeling produkt og plan, Seksjon produktutforming. Seksjonen består av 23 ansatte samt noen innleide konsulenter, fordelt 50/50 på funksjonelle arkitekter og designere.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

Stillingens sentrale oppgave vil være å avdekke, konkretisere og detaljere behov inn i brukerhistorier og detaljspesifikasjoner Dette skal sikre kvalitet i løsningene våre, men også effektiv gjenbruk, videreutvikling og forvaltning mens vi bygger videre med stadig ny funksjonalitet.

Vår overordnede prosjektmetodikk er basert på DIFIs Prosjektveiviser og Prince2.

Dine hovedarbeidsoppgaver blir å

- identifisere, analysere og strukturere brukerbehov og funksjonelle krav
- utforme løsningsforslag og funksjonell design i samarbeid med domenespesialister, tjenestedesignere, tekniske arkitekter og utviklere
- utarbeide detaljerte krav og spesifikasjoner på tilstrekkelig detaljert nivå til å starte anskaffelser eller systemutvikling
- følge opp løsningen gjennom utviklingsløpet, utarbeide grunnlag for å gjennomføre funksjonelle og tekniske tester, og selv kunne ta del i kravvalidering og praktisk testing

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Du må ha

- relevant utdanning fra høyskole eller universitet, fortrinnsvis innen IT
- minst tre års relevant arbeidserfaring
- teknisk forståelse og bakgrunn; ha deltatt i utviklingsprosjekter og ha erfaring med tjenesteorientert arkitektur
- evne til å forstå og kommunisere abstrakte konsepter
- kunnskap om informasjonsarkitektur og overordnet forståelse av datamodellering
- bred erfaring med kravspesifisering og strukturert løsningsutforming for digitale kanaler, herunder modelleringsteknikker som brukstilfeller (use cases), dialogflyt, sidekart, brukerhistorier (user stories), godkjenningskriterier etc.
- kompetanse på strukturerte utviklingsmetoder, spesielt smidige metoder som Scrum
- kunnskap om brukersentrert utforming, brukskvalitet og tilgjengelighetskrav
- evne til å uttrykke deg godt på norsk både skriftlig og muntlig
- evne til å være analytisk og systematisk

Du har et analytisk tankesett med evne til å dokumentere funksjonalitet og testbehov presist og detaljert. Videre er du løsningsorientert, pragmatisk, strukturert og effektiv. Du har god leveranseevne med fokus på struktur og kvalitet. I tillegg liker du å samarbeide i team og på tvers av fag- og kompetanseområder og du må være innstilt på tverrfaglig samarbeid innad i direktoratet og med aktørene i sektoren. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Lang og relevant erfaring kan i noen tilfeller erstatte kravet om utdanning.

Vi ønsker også at du har

- erfaring fra nyskapingsarbeid og -prosesser
- erfaring fra e-helseprosjekter
- erfaring fra gevinstanalyse og kost/nytte vurderinger
- erfaring med strategisk arbeid
- erfaring med utforming av digitale løsninger for selvbetjening og/eller samhandling
- erfaring i rollen som produkteier (Product Owner) i smidige utviklingsløp
- erfaring med sprint-, integrasjons- og systemtest i smidige utviklingsløp, herunder testing, analyse og oppfølging av feil
- erfaring med innholdsstyring (CMS) og brukeropplevelse for redaktører, på Microsoft SharePoint eller andre plattformer for portal
- erfaring med IT-prosjekter i offentlig forvaltning
- god forståelse av aktørbildet i helsesektoren

Vi tilbyr

- stilling som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1434/1364) med årslønn kr 499 600 - 815 800, avhengig av søkerens kvalifikasjoner  
- gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
- gode seniorordninger fra 62 år
- fleksibel arbeidstid
- sentral beliggenhet på Skøyen i Oslo

I Direktoratet for e-helse får du kollegaer som er stolte av jobben sin og som utfører den med stort engasjement. Tempoet hos oss er høyt, men vi tar godt vare på hverandre. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Direktoratet for e-helse
Medarbeiderne i Direktoratet for e-helse skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss
Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med seksjonsleder Annike Høysæter Asserson på telefon 930 96 393. Oppgi kunngjøringsnummer EH-16/2017 hvis du skriver til oss.

Søk elektronisk
Registrer søknaden din på ehelse.no. Søknadsfrist: 24.09.2017


Registrer søknad

​Fant du det du lette etter?​

​​