Logo for print

Vi søker en kommunikasjonsdirektør som skal utvikle og lede kommunikasjonsarbeidet i Direktoratet for e-helse, internt og eksternt.

Som kommunikasjonsdirektør er du ansvarlig for utviklingen av direktoratets kommunikasjonsstrategi og oppfølgingen av denne. Vi ønsker at du er en erfaren leder som setter retning, gir trygghet og gode råd. Du må kunne håndtere en krevende hverdag med mange interessenter og aktører, og et direktorat som fortsatt er ungt og i stadig endring. Du er entusiastisk og en pådriver for at Direktoratet for e-helse når ut med sitt budskap til sine målgrupper, og du kjenner til hvordan vi kan benytte ulike kanaler i vårt kommunikasjonsarbeid for å understøtte vårt samfunnsoppdrag. Internt er vi opptatt av å oppnå en god informasjonsflyt som bidrar til en åpen og samarbeidende kultur.

Kommunikasjonsdirektøren leder en kompetent avdeling som er i vekst.  Stillingen er fast og plassert i Divisjon organisasjon og virksomhetsstyring. Kommunikasjonsdirektøren inngår i direktoratets ledergruppe.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

Dine hovedarbeidsoppgaver blir blant annet å

- utvikle og følge opp direktoratets kommunikasjonsstrategi
- utvikle, forbedre og effektivisere direktoratets kommunikasjonsarbeid internt og eksternt
- gi kommunikasjonsfaglig bistand til direktøren og ledergruppen
- lede arbeidet med samfunnskontakt, omdømmebygging, mediehåndtering og krisekommunikasjon
- bidra til at Direktoratet for e-helse når ut med et klart budskap til sine målgrupper og får en hensiktsmessig plass i samfunnsdebatten
- lede og utvikle kommunikasjonsavdelingen hvor du har personal- og budsjettansvar, og bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.

Andre kommunikasjonsoppgaver vil også kunne bli tillagt stillingen.

Egenskaper og kvalifikasjoner

Du evner å balansere strategisk arbeid med driftsoppgaver, og er en pådriver for et åpent, tydelig og synlig direktorat, både eksternt og internt. Den rette kandidaten er engasjert, evner å bygge relasjoner og har stor gjennomføringsevne.

Vi søker deg som har

- relevant utdannelse på høyskole/universitetsnivå, minimum på bachelornivå
- solide ferdigheter fra strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid
- dokumenterte kunnskaper om digitalisering
- dokumenterte lederegenskaper og erfaring med budsjett, personal- og fagansvar
- meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
- stor arbeidskapasitet
- evne til å analysere, strukturere og formidle informasjon på en enkel og effektiv måte

Lang og svært relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om høyere utdanning.

Det er også en fordel om du har

- kunnskap om helsesektoren
- erfaring fra komplekse eller digitale virksomheter
- kompetanse på prosjektmetodikk og erfaring fra gjennomføring av prosjekter
- forståelse for politiske beslutningsprosesser

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

- lønn som avdelingsdirektør (stillingskode 1060) med årslønn kr 910 900 - 1 033 700, avhengig av søkerens kvalifikasjoner
- gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
- fleksibel arbeidstid
- moderne lokaler sentralt beliggende på Skøyen i Oslo

Mangfold i Direktoratet for e-helse

Medarbeiderne i Direktoratet for e-helse skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med divisjonsdirektør i Divisjon organisasjon og virksomhetsstyring, Anne-Lise Härter, på telefon 901 96 521 eller seksjonssjef for Direktørens stab Bård A. Mjåland på telefon 473 37 709. Oppgi kunngjøringsnummer EH-19/2017 hvis du skriver til oss.

Søk elektronisk

Registrer søknaden din på ehelse.no.  Søknadsfrist: 17.09.2017


Registrer søknad

​Fant du det du lette etter?​

​​