Logo for print

Hva anbefaler Helsedirektoratet at vi krever av leverandørene når vi går inn i en dialog om trygghetsalarmer?

Svar: Selv om vi står fast ved vår anbefaling av Continua som rammeverk for velferdsteknologiske løsninger i norske kommuner og sykehus, kan vi konstatere at dette rammeverket for standardisering pt ikke dekker  all funksjonalitet som er påkrevet ved implementasjon av trygghetsalarmer og tilhørende responssenter. Spesielt er taleforbindelser, satellittbasert posisjon og alarmknapper ikke støttet godt nok.

I vårt arbeid med en referansearkitektur for velferdsteknologi har vi derfor så langt anbefalt den svenske standarden SCAIP, som skal tilfredsstille nødvendige funksjonskrav ved etablering av digitale trygghetsalarmer.

Etter å ha oppsummert erfaringene fra norske leverandørers prosjekter for norske kommuner i 2015, har vi nå dokumentert svakheter i SCAIP. I arbeidet med ferdigstillingen av første versjon av vår referansearkitektur vil vi prioritere mer helhetlige nasjonale anbefalinger på dette området. Dette arbeidet skal være ferdigstilt og kommunisert til markedet i løpet av 2015.

Hva er Continua?

Svar: Continua er en allianse av internasjonale samarbeidspartnere som peker på standarder man ønsker å benytte på velferdsteknologiområdet. Continua-alliansen er ikke en standardiserings-organisasjon. Den peker på hensiktsmessige standarder som andre er ansvarlige for og legger disse inn i det som kalles Continua-rammeverket.

Norge har valgt Continua for standardisering på velferdsteknologiområdet. Hva innebærer det?

Svar:  Det betyr at norske helsemyndigheter vil benytte Continuas metoder for standardisering i sitt eget standardiseringsarbeid. Vi ønsker ikke å gjøre noe særnorsk. Vi ønsker å følge internasjonale trender. Derfor bruker vi Continua sin referansearkitektur som mal for helsemyndighetens egen anbefalte referansearkitektur.

Betyr det at vi har valgt Continua at alle løsninger skal sertifiseres?

Svar: Vi ønsker ikke en sertifiseringsordning på enhets- eller utstyrsnivå. Vi ønsker at velferdsteknologiske løsninger skal kunne utveksle informasjon basert på standarder og formater Continua peker på. Det er på informasjonsutvekslingsnivået vi ønsker å standardisere, og kanskje om noen år sertifisere, slike løsninger.

Hva bør leverandører av velferdsteknologiske løsninger tenke på når vi nå anbefaler Continua som rammeverk for offentlige anskaffelser?

Svar:  De bør utvikle grensesnitt for integrasjon som støtter de standarder og formater Continua peker på. Og de inviteres til å engasjere seg i det standardiseringsarbeidet som nå pågår for å peke ut de mest aktuelle standarder og guidelines for planlagte investeringer i velferdsteknologi nasjonalt og lokalt her i Norge.

Hva bør en innkjøper av velferdsteknologiske komponenter ta høyde for dersom han/hun ønsker å spesifisere krav om bruk av Continua?

Svar:  De bør begynne å stille krav til at leverandører av utstyr støtter Continuas standarder og formater for informasjonsutveksling. Det er ikke nødvendig eller ønskelig å kreve sertifisering av dingser – det vil si sensorer og andre typer enheter. Det er informasjonsutvekslingen vi er opptatt av.

Hvilke sensorer er Continua-sertifisert så langt og hvilke tjenester dekker de?

Svar: Det finnes ikke en klar oversikt over hvilket utstyr som både er Continua-sertifisert, CE-merket og kommersielt tilgjengelig. Continua Service Center jobber med å få en slik oversikt. Noe informasjon finnes på http://www.continuaalliance.org/find-products

Hvem kan bistå med teknisk kompetanse om Continua i vår innkjøpsprosess?

Svar: Vi har etablert et nettverk av regionale kontaktpersoner som kan koordinere dette. Vi deler disse kontaktpersonene med det såkalte KomUT nettverket i Norsk helsenett (NHN). Kontaktdata finner du her:

https://www.nhn.no/oppgaver-og-prosjekter/digital-samhandling/Documents/KomUT-Kompetanseorganisasjoner-og-kontaktpersoner-2015-2.pdf

Hvordan tar vi kontakt med Continua for å få sertifisert vårt produkt?

Svar: Du kan finne mer informasjon om sertifiseringsprosessen her: http://www.continuaalliance.org/products/certification-process Vi arbeider også med å kartlegge nordiske tjenestetilbydere innen testtjenester som kan hjelpe dere med testing og verifisering av utstyr.

Som fastlege ønsker jeg å kunne tilby mine pasienter utstyr som er godkjent. Hvordan finner jeg ut hvilket utstyr som gjelder?

Svar: Det finnes lite Continua-sertifisert utstyr i dag, men vi jobber med å kartlegge hvilket utstyr som er tilgjengelig. Continua har en liste over sertifisert utstyr her: http://www.continuaalliance.org/find-products, men ikke alt dette utstyret er kommersielt tilgjengelig.

Vi utvikler en helse-app og vil gjerne gjøre den Continua-kompatibel. Finnes det en prosess for dette?

Svar:  En helse-app må på samme måte som et måleutstyr forholde seg til arkitekturen gjennom de spesifiserte grensesnittene. Du vil finne mer informasjon om hvordan du kan få verifisert om din helse-app tilfredsstiller Continua her:  http://www.continuaalliance.org/products/certification-process

Continua spesifiserer noen standarder som er helt sentrale for informasjonsutveksling (IHE, XDS, HL7 mm). Hvor finner jeg mer informasjon om disse standardene?

Svar:

Continua Design Guidelines: http://www.continuaalliance.org/products/design-guidelines

IHE-XDS: http://wiki.ihe.net/index.php?title=Cross-Enterprise_Document_Sharing

HL7 PCD-01: http://wiki.ihe.net/index.php?title=PCD_Technical_Framework

PHMR/CDA: http://wiki.hl7.org/index.php?title=Product_CDA_R2_IG

Hva er grunnen til at de siste trender innen velferdsteknologien så langt ikke er satt på dagsorden av Continua?

Svar: Continua-alliansen har som policy å bare forholde seg til moden teknologi. Dette er for å unngå anbefalinger om dyre investeringer før man er sikker på at teknologibruken setter seg. Likevel er områder som Internet-of-things og M2M områder alliansen nå er i ferd med å utarbeide retningslinjer for.

Hvordan blir en standard etablert som del av guidelines i Continua?

Svar: Continua-alliansen tar alltid utgangspunkt i et brukerbehov fra helseverden som er satt på dagsorden av ett av alliansens medlemmer. Deretter følger prosessen faste prosedyrer inn mot kravspesifikasjon og konsensus rundt hvilke eller hvilken standard som best støtter det aktuelle brukerbehovet. Anbefalingen fra den aktuelle arbeidsgruppen blir så støttet eller avslått av alliansens høyeste organ.

Hvorfor er noen av meldingsformatene som anbefales av Continua såpass komplekse sammenlignet med industristandard for kommunikasjon mellom lokale enheter?

Svar: Continua baseres seg på standarder som også kan støtte dataoverføring inn i sentrale offentlige helseregistre og –systemer. Dette forutsetter bruk av protokoller som er i bruk i slike miljøer og som støtter tekniske krav utover ren «hand-shake» mellom teknologiske komponenter.

 

 

Sist oppdatert: 21. august 2017

​Fant du det du lette etter?​