Logo for print

​- Vi beholder eksisterende struktur med seks faglige referansegrupper, men viderefører ikke ordningen med fagråd for kodeverk laboratoriemedisin, sier Alfhild Stokke, avdelingsdirektør i avdeling helsefaglige kodeverk i Direktoratet for e-helse.

Nytt mandat

Årsaken til endringen er at utnevnelsesperioden for representanter i forvaltningsmodellen for Norsk laboratoriekodeverk (NLK) utgår våren 2018. Endringen har blitt gjort på grunnlag av evalueringer fra deltakere i referansegruppe, fagrådet og i Direktoratet for e-helse. Mandatet har også fått tilslutning fra fagdirektørene ved de fire regionale helseforetakene.

Dette er samme struktur og modell for forvaltning som for de andre helsefaglige kodeverkene, for eksempel ICD-10. Det nye mandatet dekker alle kodeverk innen laboratoriemedisin, som NORPAT og prosedyrekodeverk for patologi (PK-PAT), under utvikling.

Samarbeid

Direktoratet for e-helse arbeider for at tverrfaglige spørsmål håndteres på samme måte som for de andre kliniske kodeverkene. Arbeidsformen i referansegruppen baseres på at konkrete spørsmål diskuteres ved direkte kontakt via e-post eller bruk av samhandlingsrom, og at det holdes ett årlig fysisk møte.

- For å sikre et godt faglig fundament i helsefaglig terminologi og kodeverk er Direktoratet for e-helse avhengig av et solid og god samarbeid med ulike representanter fra spesialistområder i sektor. Måten vi arbeider med forvaltning av kodeverkene skal understøtte dette også fremover, sier Stokke.

Sist oppdatert: 18. juni 2018

​Fant du det du lette etter?​