Logo for print

​Felles løsning innebærer en gjennomgående digital løsning for journal og pasientadministrasjon for hele helse- og omsorgstjenesten.

- Dette er veldig gledelig. Regjeringens beslutning er en milepæl. Helse- og omsorgssektoren i Norge har nå samlet seg bak en felles strategi og det gir gode muligheter for å øke kvalitet og effektivitet ved hjelp av IKT, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.

Utprøving i Midt-Norge

Direktoratet for e-helse ble i mars 2016 bedt av Helse- og omsorgsdepartementet om å se nærmere på hvorvidt det pågående programmet Helseplattformen i Midt-Norge kan være en del av det nasjonale arbeidet med «Én innbygger – én journal». Kommunene og helseforetakene i region Midt-Norge har, gjennom programmet Helseplattformen, ambisjon om å realisere en fellesløsning for pasientjournal og pasientadministrasjon.

Regjeringen har besluttet at Helseplattformen skal være et prøveprosjekt for det anbefalte nasjonale målbildet i «Én innbygger – én journal» og et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Tett på kommunene

- Vi skal nå over i neste fase og gleder oss spesielt til å samarbeide tett med kommunene i hele landet om å anskaffe en felles løsning og til å jobbe tett med Helseplattformen i Midt-Norge, sier Bergland.

Direktoratet skal etablere en samarbeidsmodell mellom det nasjonale planarbeidet og Helseplattformen. Helseplattformen skal sikre nasjonal representasjon i styringen av programmet og nasjonal deltakelse og innflytelse i planlegging, gjennomføring og i faglige vurderinger av tema som kan være av nasjonal betydning.

Nasjonal planlegging

Direktoratet skal fra høsten 2016 starte planleggingen av en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Planleggingsarbeidet skal foregå i tett samarbeid med kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten, øvrige nasjonale fagmyndigheter og pasient- og brukerorganisasjoner.

Helse- og omsorgsministeren Bent Høie sier i en pressemelding at han er glad for å komme i gang med de første stegene mot «Én innbygger – én journal» og at arbeidet vil bli omfattende og må skje stegvis gjennom flere prosjekter, men med en overordnet nasjonal styring.