Logo for print

​Direktoratet for e-helse ønsker å etablere mer enhetlig forskrivningsstøtte, understøtte videre utbredelse av e-resept og bidra til økt kvalitet i e-resept. På bakgrunn av dette har vi utformet konseptet nasjonal forskrivningskomponent, som vil være et meget nyttig verktøy for å sikre kvalitet i forskrivning og høy pasientsikkerhet.

For samtlige EPJ-systemer

Nasjonal forskrivningskomponent er tenkt utformet med et API-grensesnitt som skal benyttes av alle EPJ-systemer, slik at de kan tilby forskrivningsfunksjonalitet sømløst til sine brukere gjennom sitt eget grensesnitt. Det vurderes også å tilby brukergrensesnitt-komponenter for de leverandørene som ikke ønsker å utvikle dette selv.

Enklere for leverandørene

Forskrivningsstøtte tilbys i dag på ulike måter avhengig av hvilket EPJ-system som benyttes. Noen EPJ-systemer har innebygd forskrivningsfunksjonalitet, mens andre EPJ-systemer benytter Forskrivningsmodulen til Direktoratet for e-helse.

Med en nasjonal forskrivningskomponent tar Direktoratet for e-helse ansvar for tung IKT i et tjenestelag. Dette vil gjøre det enklere for EPJ-leverandørene å følge med på utviklingen, og dermed understøtte videre utvikling på legemiddelområdet.

Det avholdes leverandørmøte om nasjonal forskrivningskomponent hos Direktoratet for e-helse mandag 8. mai.

Del av e-resept

Nasjonal forskrivningskomponent vil være en del av e-reseptkjeden, og kan inngå i en helhetlig forvaltning og videreutvikling sammen med Reseptformidleren.