Logo for print

I første versjon omfatter helsedata.org sentrale helseregistre, nasjonale medisinske kvalitetsregistre og sosioøkonomiske data. helsedata.no er utviklet av Direktoratet for e-helse. 


Hensikten med et samlet nettsted

helsedata.no gir deg en samlet oversikt over sentrale helseregistre, nasjonale medisinske registre og sosioøkonomiske data, slik at det skal bli enklere å finne de helsedatene du trenger.


I tillegg får du informasjon om hva som foventes av deg, og hva du kan forvente av en saksbehandler, i søknadsprosessen. Det håper vi bidrar til at du får raskere tilgang til relevant helsedata.

En del av Helsedataprogrammet

Helsedataprogrammet skal bidra til bedre utnyttelse, bedre kvalitet, enklere innrapportering og sikrere håndtering av data i de nasjonale helseregistrene. Ett av mange tiltak er nettstedet helsedata.no