Logo for print

HOD er positive til etableringen av ny tjenesteleverandør, som vil medføre en deling av dagens direktorat. Hovedårsaken til at en ny arbeidsdato er satt, er for å få bedre tid til innføring av finansieringsmodeller og modeller for samstyring med sektoren.

Direktoratet for e-helse fikk 2. mars 2018 et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utrede mulighetene for en nasjonal tjenesteleverandør med 1. januar 2019 som mulig etableringstidspunkt. Direktoratet har selv påpekt behovet for en profesjonell aktør som kan ta et helhetsansvar for de nasjonale fellesløsningene i rapporten IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren fra 2017.

 
– Et mål om etablering i 2020 betyr at vi får bedre tid til å forberede oss både på etableringen av en ny tjenesteleverandør og hvordan det fremtidige direktoratet for e-helse bør organiseres. Det gir oss muligheten til å gjennomføre en enda bedre prosess – både for oss og for sektoren. Målet er fremdeles det samme, å gi økt kraft til digitaliseringen av helsetjenesten, sier direktør Christine Bergland.