Logo for print

​- Vi er veldig tilfredse med å få opp en slik oversikt over hvordan velferdsteknologien både prøves ut og er i ferd med å bli integrert i helse- og omsorgstjenesten i flere kommuner, sier Jon Helge Andersen, programleder for Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Han legger til:

- Aktivitetsnivået på velferdsteknologi i landet er doblet fra 2013 til 2016, og i enkelte regioner er den firedoblet. Det er vi veldig fornøyd med.

Visuell oversikt over velferdsteknologiprosjekter fra Nasjonalt senter for e-helseforskning. Trykk på bildet for å se detaljert fremstilling. Vær obs på at funksjonaliteten dessverre ikke fungerer like godt på alle enheter, bl.a. Mac og mobilvisning.

Mangfold av utprøvinger

Sammenstillingen er ment å vise mangfoldet av utprøvinger av velferdsteknologi over hele landet. Oversikten er ikke komplett. Feltet er i stadig utvikling og ikke alle utprøvinger er dokumentert.

Jon Helge Andersen mener likevel kartet gir et godt bilde på utviklingen i Norge og  håper det vil inspirere flere kommuner til å sette innføring av velferdsteknologi på kommuneplanen.

- Velferdsteknologi handler både om å gi bedre tjenester til brukere og pårørende, og etablere bedre arbeidsprosesser for ansatte slik at en på sikt øker omsorgskapasiteten i helse- og omsorgstjenesten, sier Andersen.

Velferdsteknologi til 200 kommuner

Kartet viser at velferdsteknologi er utprøvd i halvparten av norske kommuner. 34 kommuner har deltatt i utprøvinger i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram i perioden 2013-2016.

Fra juni 2017 mottar rundt 200 kommuner gjennom 28 prosjekter, tilskudd fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen til innføring av velferdsteknologi. Prosjektene er organisert som samarbeid mellom flere kommuner.