Logo for print

​- Vi er veldig tilfredse med å få opp en slik oversikt over hvordan velferdsteknologien både prøves ut og er i ferd med å bli integrert del av helse- og omsorgstjenesten i flere kommuner, sier Jon Helge Andersen, programleder for Nasjonalt velferdsteknologiprogram i Direktoratet for e-helse.

Han legger til:

- Aktivitetsnivået på velferdsteknologi i landet er doblet fra 2013 til 2016, og i enkelte regioner er den firedoblet. Det er vi veldig fornøyd med.

Trykk på bildet for å se detaljert fremstilling

Mangfold av utprøvinger

Sammenstillingen er ment å vise mangfoldet av utprøvinger av velferdsteknologi, og  erfaringer fra utprøvinger utenfor rammen av Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Jon Helge Andersen håper kartet både vil inspirere flere kommuner til å ønske å være med på kartet, og å sette utprøving og innføring av velferdsteknologi på kommuneplanen.

- Velferdsteknologi handler både om å gi bedre tjenester til brukere og pårørende, og etablere bedre arbeidsprosesser for ansatte slik at en på sikt øker omsorgskapasiteten i helse- og omsorgstjenesten, sier Andersen.

200 nye kommuner

Kartet viser at velferdsteknologi er utprøvd i 227 kommuner.  Av disse har 34 deltatt i utprøvinger i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram i perioden 2013-2016.

Rundt 200 nye kommuner er tatt opp i programmet fra juni 2017 som del av 28 prosjekter som mottar tilskudd fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen til innføring av velferdsteknologi. Prosjektene er organisert som samarbeid mellom flere kommuner.

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin