Logo for print

​​1. oktober trådte et nytt regelverk i kraft for pasientreiser. Dette innebærer også lansering av ny digital løsning på helsenorge.no for søknad om refusjon av utførte pasientreiser uten rekvisisjon.

pasientreiser_fb.png   

- Vi har jobbet mye og tett sammen med Pasientreiser ANS for å kunne levere denne løsningen på helsenorge.no. Digitaliseringen gjør det enklere både for pasientene og helsesektoren. Pasientene får enklere oppfylt rettighetene sine og helsetjenesten kan utnytte ressursene bedre, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.

Gevins​ter

Bak løsningen ligger det blant annet felleskomponenter og gjenbruk av data fra offentlige registre, for eksempel oppmøtedata. På sikt vil slik gjenbruk også øke registrenes kvalitet.

 • Vi har registrert hvem som har vært til behandling hvor og vi vet hvor de er folkeregistrert.  Vi er glad for at slike data nå gjenbrukes for å skape et enklere helse-Norge for pasientene.  Dette vil også helsesektoren høste gevinster av, sier Bergland.

Den nye løsningen gir enklere arbeidsprosesser og mindre tid til saksbehandling. For pasientene er det også viktig at det blir likebehandling over hele landet.

Noen forenklinger i den nye løsningen:

 • Kravet om dokumentasjon for oppmøte fjernes. Søknaden kontrolleres mot eksisterende oppmøteregistre i sektoren (NPR og KUHR)
 • Kravet om dokumentasjon fjernes på de fleste reiser, siden denne informasjonen kan hentes fra nasjonale oppmøteregistre.
 • Den nye løsningen regner selv ut reiseavstanden fra pasientens hjem til behandlingssted
 • Det er innført en standardsats per kilometer. Satsen er lik uavhengig av hvilket transportmiddel pasienten velger å benytte (med unntak for reiser lenger enn 300 km).
 • Pasientene får raskere svar.
 • Pasientreiser ANS og helseforetakene bruker mindre tid på saksbehandling. 
   

På helsenorge.no kan man nå blant annet

 • se sine tidligere reiser                
 • se status på søknader 
 • fortsette på søknader som ikke er sendt inn
 • se svar på behandlede søknader.

Tungvint tidligere

Oppgjørsordning har hittil vært tungvint, ved at utgiftene oftest må dokumenteres med papirkvitteringer som må sendes i posten. Pasientreiser har brukt mye tid og ressurser på manuell håndtering av refusjonskrav, og årlig mottatt nesten 700.000 søknader pr post som tilsvarer 23,5 tonn post.