Logo for print

En undersøkelse gjort av Ipsos MMI for Direktoratet for e-helse, viser økt kunnskap om og tillit til kjernejournal. Tusen personer i områder som har innført kjernejournal har svart på spørsmål om denne løsningen. Samme spørsmål ble også stilt i 2014.

Nesten åtte av ti (76 prosent) mener sikkerheten i løsningen er god eller meget god, og 11 prosent vil vurdere å reservere seg fra kjernejournal. Det er en positiv utvikling fra 2014, da 70 prosent vurderte sikkerheten som god og 15,5 prosent ville vurdere å reservere seg fra kjernejournal.

- Vi ser en positiv utvikling i befolkningens holdning til å dele helseopplysninger. Det bekreftes også ved at tilliten til løsningene er økende. Vi er glade for denne utviklingen, og har kontinuerlig fokus på sikkerhet og personvern når vi innfører nye tjenester og selvbetjeningsløsninger på helsenorge.no, sier avdelingsdirektør Rune Røren i Direktoratet for e-helse.

 

Fakta om kjernejournal

Kjernejournal er en elektronisk løsning som viser de viktigste helseopplysningene om deg. Løsningen åpner for deling av pasientinformasjon på tvers av virksomheter og nivåer i helsetjenesten. Det betyr at både fastlege, legevakt og sykehus kan se de samme opplysningene, uavhengig av hvilket journalsystem de bruker. Det er første gang innbyggere kan se den samme informasjonen, og man selv kan medvirke ved å legge inn egne opplysninger.

 

- Kjernejournal gir innbygger mulighet til å dele helseopplysningene sine med hele helsetjenesten. Den gir også leger mulighet til å legge inn særlig viktig og kritisk informasjon om pasientene sine, for å sikre dem best mulig behandling av helsepersonell andre steder, forteller avdelingsdirektør Rune Røren i Direktoratet for e-helse.

Han legger til at det kan være til stor hjelp, spesielt i akutte situasjoner: - Tenk deg at du faller om på gaten, og blir kjørt til et akuttmottak. I utgangspunktet vet de lite om deg og det fastlegen din har skrevet om deg i sitt journalsystem. Da er det viktig at helsepersonell raskt får tilgang til de viktigste opplysningene om deg, sier Røren.

Nå har rundt 3,2 millioner nordmenn fått sin kjernejournal.