Logo for print

​Divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse, Inga Nordberg, er utpekt som leder for det nye styret og sekretariat vil ligge hos Direktoratet for e-helse.

Formål

Produktstyret skal sikre felles prioritering og forankring av beslutninger rundt utvikling, pilotering og innføring/utfasing av e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling. Dette skal gi større forutsigbarhet for både virksomheter og leverandører, og bidra til at anbefalte og obligatoriske standarder tas i bruk.

En større evne til koordinert endring av samhandlingsløsningene vil igjen bidra til bedret pasientbehandling og -sikkerhet.

Produktstyret skal også foreslå nye prosjekter til nasjonal e-helseportefølje.

Organisering

Virksomheter som skal delta er de regionale helseforetakene, Nasjonal IKT, sentrale kommuner, Norsk Helsenett (NHN) og Direktoratet for e-helse. 

Det legges opp til 4-6 møter i året. Dato for første møte er foreløpig ikke satt.

 

Relatert innhold

Nasjonal styringsmodell