Logo for print

​E-resept

100.000 flere-resepter ble skrevet ut fra mai til juni, enn fra mars til april. Denne økningen er over dobbelt så stor som økningen fra mars til april 2016 (44.422).
92 prosent av alle e-resepter skrives ut i primærhelsetjenesten, av fastlegene.

Rekordmange har logget seg inn på tjenesten Mine Resepter denne våren, og i mai logget over 230.000 seg på mineresepter.no. Dette er en økning på 57.434 innlogginger fra april 2016 (se bilde under).

Mine resepter - nøkkeltall.PNGKjernejournal

6789 personer i helsetjenesten har tatt godkjenningsprøven for kjernejournal, og disse står for nærmere 100.000 oppslag i kjernejournal.

Alle sykehus som har innført kjernejournal er i gang. Samtidig har cirka 60 prosent av legevaktene og 50 prosent av alle legekontorene tatt i bruk kjernejournal.

Kritisk informasjon i kjernejournal legges inn av lege. Legemiddelreaksjoner er det som registreres oftest og står for 57 prosent av typene reaksjoner lagt inn i kjernejournal.