Logo for print

​Rapporten gir også en anbefaling om nasjonal innmelding i IHTSDO, som er samarbeidsorganisasjonen bak SNOMED CT.  

Sammendrag (PDF)

Konklusjon

Rapporten konkluderer med å anbefale nasjonal innmelding i IHTSDO, samtidig som det iverksettes et utredningsprosjekt som inkluderer SNOMED CT i et helhetlig terminologisk målbilde for strukturert journal og prosess- og beslutningsstøtte.

Hovedgevinstene vil være kompetanseløft ved en grundigere praktisk utprøving av SNOMED CT for norske forhold, et sterkere internasjonalt samarbeid og at det gis tilgang til terminologien til aktører som har umiddelbart behov for terminologien.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Marianne Bårtvedt van Os (marianne.bartvedt.van.os@ehelse.no)

 

Prosjektet som har utarbeidet rapporten er en del av det nasjonale programmet for helsefaglige kodeverk og terminologi. Spørsmål vedrørende programmet kan rettes til alfhild.stokke@ehelse.no.