Logo for print

 

​Rapport Anbefalinger arkitektur for velferdsteknologi - til utprøving (PDF)

Rapporten gir anbefalinger til en arkitektur for utprøving på velferdsteknologiområdet og foreslår en plan for realisering av arkitekturen. Formålet med arkitekturen er å gi rammer for anskaffelser av velferdsteknologiske løsninger, leverandørenes produktutvikling og tilpasning til velferdsteknologiske tjenester i offentlig regi.

Sikker deling

Arbeidet har tatt utgangspunkt i at velferdsteknologiske signaler, målinger og data fra annet utstyr i hjemmet skal kunne deles sikkert mellom forskjellige aktører i helsevesenet. Det må derfor etableres en infrastruktur for deling med åpne og sikre grensesnitt som gjør det mulig for forskjellige leverandører og helsepersonell å få tilgang til data og videreformidle helsefaglige vurderinger av helseinformasjonen. 

Den foreslåtte arkitekturen er basert på Continua Design Guidelines med noen tilpasninger. Den gir rammer for leverandørenes produktutvikling og tilpasning til velferdsteknologiske tjenester i offentlig regi.