Logo for print

​Utvalget som har vurdert organiseringen av det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten, leverte i dag sin rapport til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Modeller

I sin NOU (Norges offentlige utredninger) har utvalget, som er ledet av Stener Kvinnsland, vurdert alternative modeller for hvordan staten kan organisere eierskapet til spesialisthelsetjenesten.

IKT

I dagens presentasjon ble det blant annet understreket behovet for nasjonale grep på IKT- området og bedre samhandling med kommunene. Utvalget mener videre at det er behov for bedre nasjonal samordning av det strategiske IKT-arbeidet, og at det foretas en samlet gjennomgang av roller og oppgaver for alle aktørene.

Videre prosess

Regjeringen vil sende  utredningen på høring og behandle høringssvarene våren 2017. Den tar også sikte på å legge frem sak om RHF- struktur og eierskapsstruktur i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Les mer om

Utvalgets arbeid her

Selve utredningen NOU 2016:25 her

Presentasjonen holdt av utvalgets leder her