Logo for print

​IHTSDO er samarbeidsorganisasjonen bak den internasjonale helsefaglige terminologien SNOMED CT.

Beslutningen blir tatt som følge av en grundig analyse av SNOMED CT for den norske helsetjenesten som er utarbeidet av Direktoratet for e-helse i bredt samarbeid med sektoren.

Rapport SNOMED CT (PDF)

Treårig utforskningsperiode

Det vil også iverksettes en treårig utforskningsperiode. Direktoratet for e-helse etablerer et kompetanseteam som jobber med felles standardisert terminologi/SNOMED CT. I tillegg skal det etableres et utredningsprosjekt som inkluderer SNOMED CT i et fremtidig helhetlig terminologisk målbilde for å understøtte strukturert journal og forbedre prosess- og beslutningsstøtte.

SNOMED CT gjøres tilgjengelig som pilot for områder med umiddelbare behov, som tannhelseområdet, og for terminologibinding ved utvikling av arketyper.

Etter endt 3-årig utforskningsperiode, gjøres ny evaluering og beslutning om videre implementering.

 

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Marianne Bårtvedt van Os (marianne.bartvedt.van.os@ehelse.no)

Prosjektet som har utarbeidet rapporten er en del av det nasjonale programmet for helsefaglige kodeverk og terminologi. Spørsmål vedrørende programmet kan rettes til alfhild.stokke@ehelse.no.