Logo for print

​SNOMED CT er en omfattende terminologi som primært er utviklet for detaljert og strukturert dokumentasjon av pasientrelaterte data i elektronisk pasientjournaler eller i helseregistre.

- Vi er svært fornøyde med å tilknytte oss SNOMED International og ser frem til å styrke vår kunnskap og vårt samarbeid. Mer kvalitet i dokumentasjonen av pasientdata kan bidra til bedre helsetjenester, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

30 land fordelt over fem kontinent er nå medlemmer av organisasjonen.

Les pressemeldingen fra SNOMED International om vårt medlemsskap.