Logo for print

​- Vi har sammen med nettapotek-aktørene hatt fokus på å etablere løsninger som sikrer høy kvalitet og pasientsikkerhet. Vi er et skritt videre i digitaliseringen av helse-Norge, sier Bodil Rabben, divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse.

Oppdraget fra departementet

Direktoratet for e-helse fikk av Helse- og omsorgsdepartementet i oppdrag å legge til rette for etablering av nettapotek. Direktoratet har hatt ansvar for at de nødvendige endringene i e-reseptløsningen kom på plass.

- Når nettapotekene kobles til den nasjonale e-reseptløsningen bidrar dette til enklere legemiddelhåndtering for pasientene. Dette er trygt og enkelt for alle som ønsker å handle på nett, særlig for bevegelseshemmede og de som bor langt fra et apotek, sier Rabben.

Fakta om nettapotek

Nettapotek har eksistert lenge, og gjorde det mulig å bestille vanlige apotekvarer på internett.

19. oktober 2016 ble det også mulig å bestille reseptbelagte legemidler og få disse levert hjem på døren eller på postkontoret.