Logo for print

10.-11. november samles Nasjonalt e-helsestyre for å tilslutte seg innstilling til 2017-prioriteringer gjort i NUIT (Prioriteringsutvalget) 27. oktober og veien videre for Én innbygger-én journal.

Manglende samfinansiering

Nasjonal e-helseportefølje består av nasjonale prosjekter som prioriteres i NUIT. Det har tidligere blitt varslet om konsekvenser ved manglende finansiering og behovet for å se lokale og nasjonale porteføljer i sammenheng. På tross av dette er det varslede nivået for samfinansiering fra aktørene på samme nivå i 2017 som for 2016.

Dette betyr at viktige nasjonale prosjekter som allerede er igangsatt blir nedjustert i 2017 og det vil bli orientert om konsekvenser av dette.

Én innbygger-en journal

Det legges opp til en samarbeidsmodell mellom Helseplattformen og Én innbygger-én journal. I tillegg anbefales det å etablere et prosjektstyre for det nasjonale arbeidet med Én innbygger-én journal.

Se fullstendig agenda og møtedokumenter her.