Logo for print

​En viktig milepæl ble nådd i møtet i Nasjonalt e-helsestyre ved at topplederne i helse-og omsorgssektoren stilte seg bak de nasjonale e-helseprioriteringene for 2017.

Oversikt over prioriteringene kan du se her.

Nasjonal porteføljestyring

Den nasjonale porteføljestyringen er en viktig del av prosessene i styringsmodellen for e-helse og gir sammen med en nasjonal e-helsestrategi felles retning for utviklingen av e-helse fremover.

Samfinansiering

Det ble i møtet også informert om konsekvenser av uendret nivå for samfinansiering av den nasjonale porteføljen. Direktoratet for e-helse jobber nå videre med sammenhengen mellom finansiering og porteføljen.

Fullstendig saksunderlag fra møtet i Nasjonalt e-helsestyre.