Logo for print

Når regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 legges fram tors­dag foreslås det å bevilge 20 millioner kroner til utviklingen av elektronisk helsekort for gravide, skriver Dagens Medisin.

Styrket svangerskapsomsorg 

En elektronisk versjon vil bedre kommunikasjonen mellom de som deltar i oppfølgingen av den gravide, og helsepersonell får enklere tilgang til nødvendig informasjon.

Den gravide skal få oversikt over egne helseopplysninger på helsenorge.no.
Løsningen skal ivareta sikker håndtering av sensitive helseopplysninger.

Les hele saken her.