Logo for print

​Direktoratet for e-helse fortsetter arbeidet med å sikre nasjonale innspill til Helseplattformens videre arbeid. Plan og ressursbehov for arbeid som kan være vesentlige for den nasjonale utviklingsretningen mot målbildet «Én innbygger – én journal» skal fremlegges for Nasjonalt e-helsestyre i januar 2017.

Prosjektstyre
Nasjonalt e-helsestyre er programstyre for det nasjonale arbeidet med «Én innbygger – én journal». Nasjonalt e-helsestyre tilrådde at det etableres et eget prosjektstyre som skal følge planarbeidet tett og gi faglige innspill.

Se fullstendig saksunderlag fra møtet i Nasjonalt e-helsestyre her.