Logo for print

​Med ambisjon om å samle helsetjenesten, gi høyere behandlingskvalitet og redusere antall pasientskader, er anskaffelsen av ny løsning for elektronisk pasientjournal i helseforetak og kommuner i Midt-Norge et omfattende og komplisert arbeid.

Frist 3. mai

I det videre arbeidet skal det diskuteres hvilke muligheter som finnes, og konkurransegrunnlaget vil bli revidert i flere versjoner. Leverandørene har så frist til 3. mai for å komme med sine innledende tilbud. Etter planen skal man sitte igjen med én leverandør og inngå kontrakt i 2019.

Direktoratet for e-helse har gitt innspill til konkurransegrunnlaget ut fra den nasjonale rollen Helseplattformen har i arbeidet med Én innbygger-én journal.

Les hele saken her.

Les mer om Helseplattformen på programmets egne nettsider.