Logo for print

-Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til viktige opplysninger om pasienten. Det kan være avgjørende når tiden er knapp, sier avdelingsdirektør Rune Røren i Direktoratet for e-helse.

I dag deles ikke alltid helseopplysninger mellom ulike behandlingssteder. Det som står om pasienten i fastlegens journalsystem er ofte ikke tilgjengelig for legevakt, akuttmottak, sykehus eller andre behandlingssteder.

Når det haster å få tak i oppdaterte opplysninger, kan kjernejournal være til stor hjelp.

- Det nye er at nå kan helsepersonell se de samme opplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på sykehus eller legevakt. Derfor tror vi kjernejournal kan gi pasientene bedre behandling og i ytterste konsekvens redde liv, forklarer Røren.

Bildetekst: Slik ser kjernejournal ut for helsepersonell

Helsenorge.no – den offentlige helseportal

Innbyggerne finner sin kjernejournal ved å logge seg på med elektronisk ID på helsenorge.no.

- Vår oppfordring til innbyggerne er å gå inn på helsenorge.no for å se på sin egen kjernejournal og legge inn relevante opplysninger. Har man en alvorlig lidelse eller sykdom kan man snakke med legen om dette bør registreres i kjernejournal, avslutter Røren.

Helsepersonell snart i gang

Leger og sykepleiere på sykehus og legekontor i Nordland og Finnmark går nå i gang med opplæring, og vil ta i bruk kjernejournal etter hvert.

Om kjernejournal

  • samler viktige helseopplysninger om deg, f.eks. din fastlege, nærmeste pårørende, adresse, legemidler, sykehusbesøk og alvorlige allergier/sykdommer.
  • henter opplysninger både fra offentlige registre, legen din og det du selv legger inn.
  • Legen kan registrere kritisk informasjon (alvorlige sykdommer/ tilstander/allergier)
  • Du finner din egen ved å logge deg inn med elektronisk ID på helsenorge.no.
  • Du kan også reservere deg – logg inn på helsenorge.no, klikk på kjernejournal, gå til innstillinger.

Mer informasjon