Logo for print

​Fra 2012 ble KITH en del av helseforvaltningen, og fra 2016 har det vært Direktoratet for e-helse som ivaretar disse oppgavene.

Hvor finner jeg informasjon som tidligere har vært publisert på kith.no?

Gjeldende helsefaglige kodeverk som er i bruk er tilgjengelig fra direktoratets sider for helsefaglige kodeverk.
 
Historiske kodeverk:
Innhold på kith.no som ikke er i bruk, er i sin helhet flyttet til direktoratets Sharepoint-løsning, og oppbevares der som historisk arkiv.
 
 

 
Standarder og støttedokumenter som er i bruk, er tilgjengelige fra http://ehelse.no/Standarder-kodeverk-og-referansekatalog

Teknisk filer som xml-skjema, visningsfiler m.m. er tilgjengelige via https://sarepta.ehelse.no/

Test- og godkjenning av meldinger er overført til Norsk helsenett (NHN), www.nhn.no.