Logo for print

​Angst og depressive lidelser er blant de mest utbredte psykiske lidelsene i befolkningen, og det er anslått at 3 av 4 personer med depresjon ikke får behandling. Konsekvensene for de som rammes og for samfunnet, er betydelige.

Forprosjektet digitale verktøy innen psykisk helse er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, med mål om å få på plass en nasjonal løsning for tekniske virkemidler som kan hjelpe i behandlingen. Les mer her.

Internettassistert behandling

Flere leverandører har allerede utviklet løsninger for selvhjelp og internettassistert behandling for ulike psykiske lidelser. Noen inkluderer mulighet for kommunikasjon mellom bruker og behandler, mens andre er automatiske løsninger uten elektronisk kommunikasjon. Skal pasienter kunne få hjelp via nettet, forutsetter det uansett en løsning som hjelper innbygger og behandler å kommunisere trygt.

eMeistring tilbys i dag i deler av spesialisthelsetjenesten og tilbyr veiledning over internett for folk som sliter med panikklidelse, angst eller depresjon. 

Vil du hjelpe?

Prosjektsamarbeidet mellom Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse skal se på muligheter og løsninger for å tilby et liknende program i primærhelsetjenesten. Prosjektet skal kartlegge eksisterende løsninger og avklare om det er behov for å utvikle en ny plattform eller dataløsning, om det skal anskaffes en eksisterende løsning eller om de enkelte kommuner skal gjøre anskaffelsen selv.
 

Så langt har vi funnet disse digitale løsningene. Hjelp oss gjerne med å finne flere!