Logo for print

​Pasienter i Helse Nord og Helse Vest har digital tilgang til sin sykehusjournal. Ved å logge seg på helsenorge.no får man blant annet tilgang til henvisninger, journalnotater og epikriser. 

En ny brukerundersøkelse viser at 90 prosent av pasientene opplever økt trygghet ved å ta i bruk tjenestene.

– Jeg har brukt pasientjournalen min mye, og hatt så god bruk for den. Da jeg var mye på sykehuset og det sto på som verst, klarte jeg ikke å følge med. Det var umulig å huske hva alle spesialistene hadde sagt. Da jeg kom hjem kunne jeg finne ut hva som ble sagt og hva som ble gjort, sier en pasient til helse-nord.no.

Andre resultater fra undersøkelsen

  • 87 % mener de er bedre forberedt til time/innleggelse.

  • 82 % opplever at de har en bedre forståelse av sin helsetilstand.

  • 80 % opplever at det er lettere å kommunisere med helsepersonell.

  • 59 % synes det var vanskelig å forstå noen medisinske ord eller uttrykk.

  • 19 % har blitt urolig over informasjon de har fått gjennom pasientjournalen.

  • 93 % mener tjenesten fungerer tilfredsstillende.

Les mer hos Helse Nord (helse-nord.no)