Logo for print

​Rapporten er et resultat av samarbeid mellom kommunene Bergen, Bjugn, Drammen, Larvik, Skien, Tromsø, Trondheim og Åfjord, som alle har gått til anskaffelse av lokaliseringsteknologi.

Hjelp med anskaffelser

- Jeg er helt overbevist om at dette er en kjempestart for kommuner som skal anskaffe og ta i bruk lokaliseringsteknologi, nettopp fordi den inneholder både kravspesifikasjonen og erfaringene fra prosessen, sier prosjektleder Astrid Nyeng i Velferdsteknologiprogrammet. 

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet og KS (kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon).

Lokaliseringsteknologi kan være et nyttig hjelpemiddel i tjeneste til pasienter eller brukere av omsorgstjenester som av og til har problem med å finne veien, men som samtidig ønsker å klare seg selv og ikke ønsker følge av personell. Slik kan lokaliseringsteknologi gi trygghet til enkeltpersoner og bidra til å avverge skade, og dermed gi den enkelte pasient og bruker større utfoldelsesmuligheter og livskvalitet

Astrid Nyeng vektlegger at kommuner nå kan bruke rapporten som eksempel på hva andre kommuner har spurt etter i sine anskaffelser.

- Den enkelte kommune må fortsatt gjøre en ordentlig vurdering av hva som er deres behov, men jeg vil anbefale kommunene å bruke rapporten som hjelp i sitt eget arbeid med anskaffelse og innføring, sier Nyeng.

Anbefaling om lokaliseringsteknologi

Lokaliseringsteknologi er et av teknologiområdene som Velferdsteknologiprogrammet har anbefalt kommunene å ta i bruk.

- Velferdsteknologiprogrammet retter en stor takk til Trondheim kommune som har ledet arbeidet med rapporten på vegne av de åtte kommunene, sier Astrid Nyeng.