Logo for print

Dette er blant funnene i en ny rapport Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2017 (PDF) utarbeidet av Direktoratet for e-helse.

- Dette er antagelig en spesiell situasjon akkurat nå og vi antar årsaken til nedgangen er at flere store IKT prosjekter har stoppet opp og at andre er på vei til å starte, sier divisjonsdirektør Karl Stener Vestli i Direktoratet for e-helse.

Globalt gjennomsnitt

I flere år har investeringsgraden i IKT innen spesialisthelsetjenesten ligget over et globalt gjennomsnitt for helse- og omsorgssektoren; globale tall for 2017 ligger på 24 prosent mens man i Norge ligger på 26 prosent. Kartleggingen viser også at Norge IKT-kostnadsmessig ligger på omtrent samme nivå som andre land når det gjelder IKT-kostnader innenfor helse- og omsorgstjenestene.

- Globalt er IKT-driftskostnadene i helse- og omsorgssektoren i snitt på 4,6 prosent av totalkostnadene mens det i Norge ligger på rundt 4,9 prosent. Det viser at vi er der vi bør være, sier Vestli.

IKT kostnadstall

Rapporten som nå legges frem inneholder IKT kostnadstall fra de fire helseregionene og underliggende helseforetak. I tillegg er det kartlagt IKT-utgifter fra nasjonale aktører som Norsk Helsenett, Nasjonal IKT, Direktoratet for e-helse, helseforetakenes driftsorganisasjon for nødnett (HDO) og Pasientreiser – alle disse er også bidragsytere til IKT-produksjonen i Helse- og omsorgssektoren.

Denne kartleggingen viser at de totale IKT-utgiftene er rundt 8 MRD kroner. Av disse kartlagte 8 MRD er rundt 7 MRD kr i spesialisthelsetjenesten. En tidligere beregning mot kommunene estimerer at rundt 2,5 MRD kroner benyttes til IKT innenfor fastlege- og pleie- og omsorgtjenestene og ytterligere 0,5 MRD kroner av øvrige aktører i helsetjenesten. Dette betyr at de totale IKT-utgiftene i helse- og omsorgssektoren er rundt 11 MRD kroner.