Logo for print

​De to andre finalistene til denne sikkerhetsprisen var Norsk senter for informasjonssikring og Sykehuspartner.

Rosingpris2016ChrstineBergland BodilRabben.jpg
Divisjonsdirektør Bodil Rabben (t.h.) mottok prisen på vegne av helsenorge.no. Her sammen med direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-ehelse som fikk prisen for årets toppleder og Erik M. Hansen fra Helse Vest IKT AS som fikk prisen for Årets IT-direktør.

I juryens begrunnelse heter det at helsenorge.no har utmerket seg svært positivt ved sitt sterke fokus på funksjonssikkerhet og ikke minst deling av informasjon. Vinneren har gjennom gode løsninger vist at det er mulig å tilgjengeliggjøre sensitiv informasjon på en sikker måte til en sammensatt brukergruppe uten at brukerterskelen blir for høy.
Gjennom god sikkerhetsarkitektur med innebygd personvern og gjenbruk av felleskomponenter har vinneren laget en framtidsrettet løsning.


Arbeidet kan også gi muligheter og bane vei for andre tjenester med tilsvarende høye sikkerhetskrav.


Løsningen er et viktig bidrag til å effektivisere og forenkle sikker samhandling mellom ulike aktører og innbyggere. 

Prisen deles ut av Den Norske Dataforening.