Logo for print

HelseID skal bidra til at pålogging til nasjonale e-helseløsninger og fagsystemer i helse- og omsorgssektoren blir mer brukervennlige, og benyttes uavhengige av IKT-system og arbeidssted.  

Løsningen tilrettelegger for at helsepersonell kan få engangspålogging med én elektronisk ID (e-ID) på tilstrekkelig sikkerhetsnivå,  noe som også gjør det enklere å dele data og dokumenter. 

Økt pasientsikkerhet

— HelseID gir økt pasientsikkerhet og personvern ved at gjentatte pålogginger blir redusert, slik at det blir lettere for helsepersonell å registrere informasjon. Journalopplysningene får bedre kvalitet gjennom økt bruk, og helsepersonell får på den måten bedre informasjon om pasienten. I tillegg blir det enklere å styre og spore tilgang til sensitive opplysninger, sier Hans Løwe Larsen, programleder i Direktoratet for e-helse og ansvarlig for etableringen av HelseID.

Gradvis innføring

Alle medlemmer i Helsenettet får tilgang til HelseID fra og med i dag. Målet er at HelseID skal benyttes i alle nasjonale e-helseløsninger og at sektoren gradvis skal ta i bruk løsningen for å gi helsepersonell en bedre brukeropplevelse.

— Direktoratet for e-helse tar i bruk HelseID i forbindelse med innføring av kjernejournal i pleie- og omsorgstjenesten, og i forbindelse med moderniseringen av Folkeregisteret. Nå ønsker vi at systemleverandører av elektronisk pasientjournal og andre aktører i sektoren tar HelseID i bruk, slik at det blir lettere å samhandle for helsesektoren, sier Hans Løwe Larsen.

HelseID er etablert gjennom Program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA) i tett samarbeid med helsesektoren.

Direktoratet for e-helse har vært ansvarlig for etableringen, og videre drift forvaltes av Norsk Helsenett (NHN).

Se hvordan du kommer i gang med HelseID (nhn.no).