Logo for print

Helsedataprogrammet har kr 400.000 til rådighet for kostnadsstøtte av 3-6 leverandørdrevne Proof of Concepts (PoC).

Søknad om støtte forutsetter:

 • Leverandøren/leverandørkonstellasjonen må innen kl 16.00 fredag 19. januar sende inn en 4-5-siders beskrivelse (A4) av sine forslag til PoC. Beskrivelsen må gjerne være på engelsk eller inneholde engelsk tekst.
 • Beskrivelsen må inneholde følgende:
   • Tydeliggjøring av PoC-ens spesifikke egenskaper, som leverandøren selv ønsker å formidle
   • Hvordan PoC-en svarer ut kriteriene til Helsedataprogrammet (se vedlegg)
   • Estimat av ressursinnsats for PoC (antall arbeidstimer og andre kostnader). Helsedataprogrammets støtte kan ikke utgjøre mer enn 50% av PoC-ens budsjett.

Tidsramme

 • Leverandøren/leverandørkonstellasjonen må innen kl 16.00 fredag 19. januar levere beskrivelse.
 • Helsedataprogrammet vil svare ut hvilke PoC som tildeles støtte i løpet av fredag 26. januar.
 • Ferdigstillelse av PoC bør fortrinnsvis finne sted før påske 2018, men dersom omfang eller kompleksitet medfører behov for mer tid kan dette også finne sted innen utgangen av mai 2018. 

Angi planlagt ferdigstillelsestidspunkt i PoC-beskrivelsen. Ønsket om leveranse før påske er praktisk betinget.

Utdypende informasjon: