Logo for print

Det er fremdeles også et betydelig potensial for bruk av IKT som virkemiddel for samhandling mellom pasienter og helsepersonell.

Evaluering av samhandlingsreformen Sluttrapport (PDF)

Konklusjon

Mye er oppnådd, men det er fortsatt en lang vei igjen, konkluderer styringsgruppen i sluttrapporten, som er basert på hovedfunn fra i alt seks evalueringsprosjekt med ulike tema som er gjennomført i perioden 2012-2015.

Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén overleverte 13. juni 2016 sluttrapporten for evalueringen til departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Forskningsrådet administrert evalueringen, og en styringsgruppe har hatt ansvar for utvelgelsen av evalueringsprosjektene.

Les hovedresultatene fra evalueringen og mer om evaluering av samhandlingsreformen.