Logo for print

​Til nå har det kun vært leger som har hatt tilgang til å registrere kritisk informasjon i kjernejournal.

Sykepleiere kan nå registrere strålebehandling, cytostatika (cellegift) og dialyse, og psykologer har mulighet til å registrere at pasienten har en psykiatrisk kriseplan.

- Rask tilgang til kritisk informasjon kan utgjøre forskjellen mellom riktig og feil behandling, særlig i akutte situasjoner. At flere yrkesgrupper nå kan registrere kritisk informasjon i kjernejournal, er positivt og kan bidra til å redde liv, sier Rune Røren, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse.

Registrere kritisk informasjon - 7 klikk

 

 

 

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin